Проекти

   

ПРОЕКТ 1

Діяльність Асоціації здійснюється за підтримки Програми імені Жана Моне в рамках реалізації проекту 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: “Enhanced Visibility on European Integration Teaching and Research”.

Загальною метою проекту є підвищення видимості викладання та досліджень європейської інтеграції на національному рівні та сприяння передачі цих знань більш широкій академічній та неакадемічній спільноті.

Конкретними цілями проекту є:

 • побудувати платформи для об’єднання національних та інтелектуальних ресурсів з європейських інтеграційних досліджень;
 • створити національний майданчик для сприяння більш глибокого розуміння процесів європейської інтеграції;
 • впровадити консультування з питань політики ЄС та інтеграційних процесів для урядових і громадських організацій;
 • підвищити якість викладання і наукових досліджень в галузі європейської інтеграції;
 • розробити національну мережу експертних знань ЄС, які можуть бути доступні уряду і громадськості;
 • сприяти створенню мереж і співпраці між викладачами та дослідниками під егідою Програми Жана Монне та за її межами;
 • здійснювати інформаційну діяльність шляхом проведення семінарів, практикумів, круглих столів та конференцій;
 • сприяти академічній співпраці на національному та міжнародному рівнях у новому, інноваційному полі і забезпечити передачу знань в наукових колах, а також серед зацікавлених сторін з метою сприяння громадській дискусії та більш активної громадянської позиції громадян України.

Очікувані результати:

 • буде створена платформа для жвавої поточної дискусії серед наукової спільноти і суспільства в цілому;
 • буде створена академічна мережа, що сприятиме розвитку академічної експертизи в сфері європейської інтеграції;
 • більш позитивне ставлення до процесів європейської інтеграції України серед більш широких верств населення буде досягнуто;
 • публічний дискурс щодо Європейського Союзу та європейської інтеграції буде посилено;
 • потенціал університетів в галузі викладання і наукових досліджень європейської інтеграції буде підвищено;
 • підвищення компетентності викладачів/дослідників на основі обміну досвідом буде досягнуто;
 • професійний інтерес до європейської інтеграції України серед цільових груп буде підвищено;
 • більш якісний рівень викладання і наукових досліджень буде досягнуто.

ПРОЕКТ 2

Проект «Академія ЄС-Східне партнерство: підтримка нового покоління вчених з європейських студій» № 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT за програмою Еразмус+ напряму ім. Жана Моне

Цілі і завдання проекту:

 • Організувати Академію ЄС-країни Східного Партнерства для молодих дослідників в Україні, заохочуючи учасників з інших країн Східного Партнерства.
 • Сприяти формуванню дійсно інтерактивних та співпрацюючих зв’язків між академічними колами, політиками та громадянським суспільством шляхом залучення нового покоління вчених до європейських студій.
 • Мобілізувати досвід, потенціал та компетенцію всіх зацікавлених сторін проекту з тим, щоб сприяти подальшому розвитку ефективних механізмів відносин між ЄС та країнами Східного Партнерства.
 • Об’єднати вчених та практиків з країн Східного партнерства та країн ЄС, щоб надати молодим вченим обґрунтоване розуміння відносин між ЄС та країнами Східного Партнерства.

Очікувані результати проекту:

 • Молоді вчені отримають передові теоретичні та практичні знання щодо відносин між ЄС та країнами Східного Партнерства як з академічного так і з експертного боку з порівняльною перспективою між країнами.
 • Буде збільшено розуміння цільовою групою щодо досягнення результатів, викликів та можливостей у трьох країнах Східного Партнерства у впровадженні Угоди про Асоціацію;
 • Будуть покращені професійні та науково-дослідницькі навички аспірантів та фахівців на початку кар’єри у галузі європейських студій.
 • Буде надано досвід та щодо більш активного залучення молоді до громадської діяльності, пов’язаної з відносинами між ЄС та країнами Східного Партнерства.
 • Ініціюється мережа молодих дослідників країн Східного Партнерства.