Про Асоціацію

Асоціація об’єднує викладачів, дослідників і практиків, що фахово займаються євроінтеграційною тематикою та відкрита до співпраці з усіма, хто цікавиться різними аспектами європейських студій.

Зусилля Асоціації спрямовані на творення більш сучасного, інклюзивного та динамічного професійного середовища для українських освітян і науковців, які спеціалізується на вивченні європейських інтеграційних процесів. Діяльність Асоціації націлена на налагодження дієвої співпраці на загальнодержавному рівні між викладачами і дослідниками, що працюють у різних частинах України, та забезпечення для них можливостей представити свій освітянський  досвід і наукові досягнення більш широкому загалу на національному та міжнародному рівнях.

Однією з пріоритетних цілей Асоціації є намір систематизувати та популяризувати досвід участі української академічної спільноти у Програмі імені Жана Монне, починаючи з 2000 р.

В рамках Асоціації особлива увага акцентується на опрацюванні та впровадженні нових освітніх і науково-дослідних ініціатив мульти- та міждисциплінарного характеру у сфері європейських студій.

До ключових напрямів діяльності Асоціації належить поширення об’єктивної та фахової інформації про Європейський Союз, що сприятиме зростанню обізнаності українського суспільства з різних аспектів євроінтеграційної проблематики.

Асоціація проводить активну громадську роботу спрямовану на підвищення розуміння важливості подальшого зближення України з Європейським Союзом та готує низку заходів з цієї проблематики за участю громадськості, зокрема конференції, семінари та практикуми тощо із залученням іноземних фахівців.

До планів Асоціація також належить поширення інформації про український досвід реалізації проектів Програми імені Жана Монне за межами України та налагодження плідного партнерства з організаціями з європейських студій з інших країн.

Асоціація приділяє особливу увагу розбудові конструктивної співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування з метою поділитись акумульованим досвідом в освітній і науковій сферах та залучити членів Асоціації у якості експертів з євроінтеграційної тематики.

Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції це:

  • Платформа для об’єднання національних інтелектуальних ресурсів у сфері європейських студій;
  • Мережа для впровадження мульти- та міждисциплінарних підходів в освітній галузі та науковій діяльності з євроінтеграційної тематики;
  • Ресурс з поширення знань та досвіду, кращих практик та досліджень із європейської інтеграції серед академічної спільноти України і більш широкої громадськості;
  • Інструмент для інформування про різні аспекти функціонування Європейського Союзу, зокрема шляхом організації семінарів, круглих столів, конференцій тощо;
  • Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів публічної влади з питань європейської інтеграції;
  • Майданчик для розбудови і налагодження співпраці між викладачами та інституціями в рамках Програми імені Жана Монне в Україні, а також з партнерами країн ЄС та за його межами, насамперед із держав Східного Партнерства.